Német

Szókártyák ITT

1. Szókincsfejlesztő teszt: ITT

KEZDŐ - Július

július 19.

2013.07.19 23:04

der Unsinn,-: ostobaság, butaság

pl: Was machst du da wieder für einen Unsinn?

            Milyen butaságot csinálsz már megint?

július 18.

2013.07.19 23:00

der Wäschekorb (die Wäschekörbe): szennyeskosár

pl: Er warf das Hemd in den Wäschekorb.

         Bedobta az inget a szennyeskosárba.

július 17.

2013.07.18 09:08

die Stirn,-e: homlok

pl: Sie runzelte die Stirn.

            (Össze)Ráncolta a homlokát.

július 16.

2013.07.16 15:51

angenehm: kellemes

pl: Die Temperatur des Wassers ist angenehm.

            A víz hőmérséklete kellemes.

július 15.

2013.07.16 00:35

der Feierabend,-e: munkaidő vége

pl: Jetzt habe ich endlich Feierabend.

            Végre vége a munkaidőmnek!

július 14.

2013.07.14 08:19

der Biergarten (die Biergärten): sörkert

Pl.: Wir treffen uns heute Abend um acht Uhr im Biergarten.

            A sörkertben találkozunk ma este 8h-kor

július 13.

2013.07.13 16:56

der Schluck,-e: korty

Pl.: Sie trank einen Schluck von ihrer Cola.

            Ivott egy kortyot a kólájából.

július 12.

2013.07.12 11:20

die Zahnspange,-n: fogszabályozó

Pl.: Als Kind musste ich jeden Abend eine Zahnspange tragen.

            Gyerekként minden este fogszabályozót kellett viselnem.

július 11.

2013.07.11 12:50

die Literatur,-en: irodalom

Pl.: Literatur war mein Lieblingsfach in der Schule.

            Az irodalom volt a kedvenc tantárgyam az iskolában.

július 10.

2013.07.10 11:34

hören auf + A (hörte, h. gehört): hallgat vkire/vmire

Pl.: Er hört auf niemanden.

            Senkire sem hallgat.

1 | 2 >>

KÖZÉPHALADÓ - Július

július 09.

2013.07.10 11:32

die Baustelle,-en: építkezési terület

Pl.: Das Betreten der Baustelle ist verboten!

            Az építkezési területre tilos a bemenet!

július 08.

2013.07.10 11:27

die Sitzung,- en: ülés

Pl.: Die nächste Sitzung findet am Freitag statt.

            A következő ülés pénteken lesz.

<< 1 | 2

HALADÓ - Július

július 19.

2013.07.19 23:05

jemandem stehen die Haare zu Berge: égnek áll a haja

pl: Wegen deiner Angelegenheiten stehen mir dir Haare zu Berge.

            A dolgaidtól égnek áll a hajam.

július 18.

2013.07.19 23:02

sich in die Haare geraten mit jemandem: hajba kap valakivel

pl: Ihre Eltern haben sich ständig in die Haare geraten.

            A szülei állandóan hajba kaptak.

július 17.

2013.07.18 09:10

schweißgebadet sein: izzadságban fürdik

pl: Sein Körper war schweißgebadet, nachdem er drei Stunden in der Sonne gearbeitet hat.

            Izzadságban fürdött, miután három órát dolgozott a napon.

július 16.

2013.07.16 15:53

auf den Hund kommen: lezüllik, tönkre megy

pl: Auf sehr verschiedene Weise kann der Mensch auf den Hund kommen; zum Beispiel durch das Finanzamt, durch Verschwendung, Trunksucht, Faulheit oder Fehlspekulation an der Börse.

        Különböző módok tehetik tönkre az embert: például az adóhivatal, a pazarlás, az alkoholizmus, a lustaság vagy a tőzsdén való téves spekulációk.

július 15.

2013.07.16 00:37

mit den Acheln zucken: vállat von

pl: Wenn du sie fragst, ob sie sich vorstellen können, was 'Trekking' ist, dann werden sie nur mit den Achseln zucken.

            Ha megkérdezed őket, el tudják-e képzelni, mit az a "Trekking", csak a vállukat fogják vonogatni.

július 14.

2013.07.14 22:16

im Handumdrehen: egy szempillantás alatt

Pl.: Die Sache war im Handumdrehen erledigt.

            A dolog egy szempillantás alatt elintéződött.

július 13.

2013.07.13 16:59

schreien wie am Spieß: visít, mintha nyúznák

Pl.: Das Baby brüllte wie am Spieß, als es gebadet werden sollte.

            A kisbaba visított, mint akit nyúznak, amikor meg kellett fürdetni.

július 12.

2013.07.12 11:18

jemanden aus der Fassung bringen: kihoz vkit a sodrából

Pl.: Du kannst es zwar versuchen, du kannst mich nicht aus der Fassung bringen.

            Bár megpróbálhatod, nem tudsz kihozni a sodromból.

július 11.

2013.07.11 12:52

auf Wolke sieben schweben: a hetedik mennyországban érzi magát

Pl.: Ich bin gerade auf Wolke sieben und total verliebt.

        A hetedik mennyországban érzem magam és totál szerelmes vagyok.

július 09.

2013.07.10 11:31

Für 'n Appel und 'n Ei (für einen Apfel und ein Ei): nagyon olcsó

Pl.: Sie erwarten, dass wir für n Appel und n Ei arbeiten.

            Elvárják, hogy nagyon olcsón dolgozzunk.

1 | 2 >>

 

 
 
! ÚJDONSÁG !
 
Elindult a 

 

 met Online!

Rendszeresen postafiókba érkező leckék, sok-sok gyakorlat! Mindezt kényelmesen bárhonnan, bármikor, online és
 I N G Y E N E S E N!
 
Bővebben: Német Online

CSATLAKOZZ MOST!