Német

Szókártyák ITT

1. Szókincsfejlesztő teszt: ITT

KEZDŐ - Július

július 19.

2013.07.19 23:04

der Unsinn,-: ostobaság, butaság

pl: Was machst du da wieder für einen Unsinn?

            Milyen butaságot csinálsz már megint?

július 18.

2013.07.19 23:00

der Wäschekorb (die Wäschekörbe): szennyeskosár

pl: Er warf das Hemd in den Wäschekorb.

         Bedobta az inget a szennyeskosárba.

július 17.

2013.07.18 09:08

die Stirn,-e: homlok

pl: Sie runzelte die Stirn.

            (Össze)Ráncolta a homlokát.

július 16.

2013.07.16 15:51

angenehm: kellemes

pl: Die Temperatur des Wassers ist angenehm.

            A víz hőmérséklete kellemes.

július 15.

2013.07.16 00:35

der Feierabend,-e: munkaidő vége

pl: Jetzt habe ich endlich Feierabend.

            Végre vége a munkaidőmnek!

július 14.

2013.07.14 08:19

der Biergarten (die Biergärten): sörkert

Pl.: Wir treffen uns heute Abend um acht Uhr im Biergarten.

            A sörkertben találkozunk ma este 8h-kor

július 13.

2013.07.13 16:56

der Schluck,-e: korty

Pl.: Sie trank einen Schluck von ihrer Cola.

            Ivott egy kortyot a kólájából.

július 12.

2013.07.12 11:20

die Zahnspange,-n: fogszabályozó

Pl.: Als Kind musste ich jeden Abend eine Zahnspange tragen.

            Gyerekként minden este fogszabályozót kellett viselnem.

július 11.

2013.07.11 12:50

die Literatur,-en: irodalom

Pl.: Literatur war mein Lieblingsfach in der Schule.

            Az irodalom volt a kedvenc tantárgyam az iskolában.

július 10.

2013.07.10 11:34

hören auf + A (hörte, h. gehört): hallgat vkire/vmire

Pl.: Er hört auf niemanden.

            Senkire sem hallgat.

1 | 2 >>

KÖZÉPHALADÓ - Július

július 19.

2013.07.19 23:04

die Buchhaltung /Buchführung,-en: könyvelés

pl: Die Buchhaltung der Firma befindet sich im zweiten Stock.

            A cég könyvelése a második emeleten van.

július 18.

2013.07.19 23:01

beschließen (beschloss, h. beschlossen): elhatároz

pl: Wir haben beschlossen ins Theater zu gehen.

            Elhatároztuk, hogy színházba megyünk.

július 17.

2013.07.18 09:09

abgesehen von: vmitől/vkitől eltekintve

pl: Von Donald abgesehen gehen alle auf die Party.

            Donald-ot kivéve mindenki megy a buliba.

július 16.

2013.07.16 15:52

bestehen auf + D: ragaszkodik vmihez

pl: Er besteht darauf, dass dem Druck nicht nachgegeben wird.

               Ragaszkodik hozzá, hogy ne engedjenek a nyomásnak.

július 15.

2013.07.16 00:36

in Ohnmacht fallen: elájul

pl: Vor einer Woche fiel ich vor Erschöpfung in Ohnmacht.

        Egy hete elájultam a kimerültségtől.

július 14.

2013.07.14 22:15

Ach, du meine Güte: szentséges ég, édes istenem

Pl.: Ach du meine Güte, gar nichts klappt mehr.

            Szentséges ég, semmi nem jön már össze.

július 13.

2013.07.13 16:57

in jdn/etw. vernarrt sein: imád vkit/vmit, bele van bolondulva/habarodva

Pl.: Wir sind vernarrt in Babies, weil sie so niedlich sind.

            Imádjuk a kisbabákat, mert olyan helyesek.

július 12.

2013.07.12 11:19

in Tränen ausbrechen: könnyekben kitör

Pl.: Ich war so enttäuscht, ich wollte einfach nur auf dem Boden sitzen und in Tränen ausbrechen.

        Olyan csalódott voltam, hogy egyszerűen csak a földön akartam ülni és könnyekben kitörni.

július 11.

2013.07.11 12:51

die Steckdose,-en: konnektor

Pl.: Wir stecken den Stecker in die Steckdose.

            A dugót a konnektorba dugjuk.

júliu 10.

2013.07.10 11:33

die Schuld,-en: tartozás, adósság, bűn, vétek, hiba

Pl.: Ist es etwa nicht deine Schuld?

            Ez tán nem a te hibád valamennyire?

1 | 2 >>

HALADÓ - Július

július 10.

2013.07.10 11:31

das Blaue vom Himmel lügen: lehazudja a csillagokat is az égről

Pl.: Du meinst wohl, du kannst das Blaue vom Himmel lügen, nur weil ich dir so lange vertraut habe.

    Úgy gondolod, a csillagos eget is le tudod hazudni az égről, csak mert olyan sokáig bíztam benned.

július 08.

2013.07.10 11:29

jemandem / etwas die kalte Schulter zeigen: oda se bagózik vkire/vmire

Pl.: Dass man all seinem Bemühen nur die kalte Schulter zeigte, belastete ihn sehr.

            Hogy senki oda se bagózott a fáradozásaira, nagyon nyomasztotta.

<< 1 | 2

 

 
 
! ÚJDONSÁG !
 
Elindult a 

 

 met Online!

Rendszeresen postafiókba érkező leckék, sok-sok gyakorlat! Mindezt kényelmesen bárhonnan, bármikor, online és
 I N G Y E N E S E N!
 
Bővebben: Német Online

CSATLAKOZZ MOST!