Angol

Kiejtés

Az alábbi táblázat letöltésével (mely az angol nyelv fonetikus hangzóit tartalmazza) gyakorolhatod a kiejtést angolul. A hangot magát is meghallgathatod, illetve mindegyikhez csatoltak pár szót is példának.

Adobe Flash Player szükséges az indításhoz. 

TEphonemic.zip (2824671)

Rövidítések, összevonások:

Módbeli segédigék:

 

Rendhagyó többes számú főnevek:

Kötőszavak:

A rendhagyó igék múlt ideje:

Függő beszéd:

 

Sima jelen idő:

A jövő idő:

Az igék 12 ideje:

 

Feltételes mód

condi

Kifejezések igékkel:

Melléknevek, melyek az "of" elöljárószót vonzzák:

Az idő:

Gerund:

Elöljászavak:

Azonos hangzású szavak:

Központozás:

Könnyen összekeverhető szavak:

Elvont főnevek:

Időhatározók

Határozószavak:

Helyesírás:

 

Különbségek a brit és az amerikai angolban:

Levélírás:

A birtokos 's:

Határozott és határozatlan névelő:

Melléknevek sorrendje:

 

Melléknevek sorrendje a főnév előtt:

Elöljárószavak:

Many / Much

A megszámlálható és a megszámlálhatatlan főnevek: