Német

Folyamatosan bővülő nyelvtani magyarázatokat találsz még ITT is!

Német nyelvtani összefoglaló táblázatot ITT tudsz letölteni

Egy kis mankó a főnevek nemének (névelők) megállapításához:

Többes szám:

Névelőragozás:

 

Elöljárószavak:

Felszólító mód

 

Számok:

Az idő meghatározása:
 

Napszakok:

Rendhagyó melléknévfokozás:


KATI szórend:

KATI = Kötőszó + Alany + Többi mondatrész + Ige ragozott alakja

machen és tun igék közti különbség

Mindkettő jelentése: csinálni, tenni

 

Múlt idő:

Módbeli segédigék:

Vonzatos igék: